Lưu trữ Danh mục: Khuyến mại

Tin tức khuyến mãi mới nhất về dịch vụ 3G 4G Vinaphone

Ngày 10/08/2023 – Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp

Ngày 10/08/2023, Viettel triển khai chương trình khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp dành [...]

Ngày 10/06/2023 – Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp

Ngày 10/06/2023, Viettel triển khai chương trình khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp dành [...]

Ngày 10/05/2023 – Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp

Ngày 10/05/2023, Viettel triển khai chương trình khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp dành [...]

Ngày 27/04/2023 – Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp

Ngày 27/04/2023, Viettel triển khai chương trình khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp dành [...]

Ngày 10/04/2023 – Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp

Ngày 10/04/2023, Viettel triển khai chương trình khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp dành [...]

Ngày 25/03/2023 – Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp

Ngày 25/03/2023, Viettel triển khai chương trình khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp dành [...]

Ngày 10/03/2023 – Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp

Ngày 10/03/2023, Viettel triển khai chương trình khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp dành [...]

Ngày 25/02/2023 – Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp

Ngày 25/02/2023, Viettel triển khai chương trình khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp dành [...]

Ngày 10/02/2023 – Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp

Ngày 10/02/2023, Viettel triển khai chương trình khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp dành [...]

Ngày 30/01/2023 – Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp

Ngày 30/01/2023, Viettel triển khai chương trình khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp dành [...]